Ang Aking Kabiyak: Ikalawang Parte

Linggo, Marso 4, 2012 by Orestes C. Magdaraog III
Entry sa araw ng January 16, 2012

          Sa klase, napag-usapan namin kung paano kilalanin ang aming mga kabiya, o "other." Kung titignan, litaw na litaw ang pagiging kanluranin ng mga ganitong kaisipan at gawain. Ang kaisapan ng paghahati (duality) at pagsasapangalan (naming) ay mga paraan ng mga tao mula sa kanluran at hindi likas sa ating mga pre-kolonyal na mga Pilipino at maging ng iba pang mga Asyano. Upang makilala ang sarili, lagi nating sinusubukan na kilalanin ang ating sarili sa pamamagitan ng paglalarawan ang bahagi ng ating pagkatao na salungat sa kung sino nga ba talaga tayo, at ito ang tinatawag kong kabiyak. 

         Natalakay sa klase na kapag ang pagkikilala ng ating kabiyak, o other, ay sa pamamaraan na herarkiya o bahagdan na may mga ispesipikong mga estado na angat o pumapailalim sa iba, ang pagkilala sa ating kabiyak ay maaring humantong sa pangingibabaw (domination) at pagsasantabi (domination). Sa ganitong paraan, nagiging isang bagay, o object, ang ating kabiyak sa kamay ng mas may kapangyarihan na tao. Mas maari pa itong tumindi kung ang pagkilala sa ating kabiyak ay nasa mga paraan ng pangaabuso (exploitation), pangingibabaw (subordination), at pananakit (oppression). 

                                          

         Halimabawa na lamang ang paghahati ng ating mga seksuwalidad. Kabilang na dito ang pangingibabaw sa mga kababaihan ng patriyarkal na lipunan at ang diskriminasyon na dinaranas ng mga kabilang sa LGBT mula sa lipunan na ang paniniwala ay nakapako na sa heterosexuality. Ang usapin din ukol sa antas sa lipunan na kung sino ang mga nakikinabang sa yaman ng bansa, o ang mga kapitalista, at ang mga naaabusong mga mangagawa ay isa pang maliwanag na halimbawa ng isang tagilid na pagkikila ng ating kabiyak. Ang diskriminasyon din na tumutukoy sa ating lahi o sa ating kulay ay isa ring masamang dulot ng pagdodomina sa ating kabiyak.

         Gayunpaman, sa kabila ng mga ganitong hindi patas na pagkikilala sa ating mga kabiyak, naghuhudyat ito ng mga pagtaliwas (resistance) o mga paraan ng pagsasaayos sa umiiral na mga persepsyon na kumakahon  sa kanila.
Posted in | 0 Comments »

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento