Paghahanda sa presentasyon

Linggo, Marso 4, 2012 by Orestes C. Magdaraog III

Entry sa araw ng January 19, 2012

           Isa sa mga hangarin ng kursong ito ng pag-aaral ng mga iba't-ibang salamin o diskurso sa pag-aaral ng kultura sa pulitika ay himayin ang mga teorya, mga konsepto, at mga perspektibo na nagmula sa mga kanluranin. Paalala ng aming guro na sa mga susunod na mga klase ay kami namang mga estudyante niya ang magtatalakay ng mga kanluraning teorya. Kami ay hahatiin sa mga grupo at magtutulungan na maghanda ng isang malikhaing presentasyon ng teoryang aming napili.

         Napakagandang pagkakataon ang aktibidad na ito dahil mapag-aaralan namin ng may lalim ang isang teorya at baka sa mga susunod naming pag-aaral ay maging bihasa kami o maging ekspert sa partkular na aralin na ito.

          Ang paraan ng pagpipili ng mga kagrupo ay kakaiba ngunit nakakaaliw. Imbes na tradisyunal na pagpipili ng mga grupo na kilala na o pagbibilang ng mga numero, napagdesisyunan na "schoolyard pick" ang maging paraan ng pagsasagrupo. Ang mga mauunang pipili ay siyang mga nakakuha ng mga numero mula isa hanggang anim. Napakamalas nga naman na ako pa ang nakakuha ng unang numero kaya ako ang maatasang pumili ng unang miyembro ng ang aking grupo. Sa huli, masaya naman ako dahil mukhang maayos naman ang mga miyembrong makakasama ko sa paghahanda ng presentasyon sa susunod na mga araw.

          Naatasan ang aming grupo na magtalakay sa teorya ng kultural na marxismo, o cultural marxism, ng Frankfurt School. Mukhang interesante ang magiging diskusyon sa teoryang ito dahil hindi na iba sa akin si Karl Marx dahil sa pag-aaral ng kasaysayan.
Posted in | 0 Comments »

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento