Marxismo at Kultura

Linggo, Marso 4, 2012 by Orestes C. Magdaraog III
Entry sa araw ng January 30, 2012

       Nakatakda ang aking grupo sa pagtatalakay ng aming kanluraning teorya na "cultural marxism," o ang isang konsepto na hinango kay Karl Marx sa pagdidiskurso ng kultura. Sa pagaaral ng partikularna diskurso na ito sa kultura, ang nangingibabaw na tanong na sumagi sa aking isipan ay, "bakit ang kapitalismo mo mapahangang ngayon ay hindi pa rin bumabagsak?" Isang tanong namagpapatotoo sa panahon ngayon dahil sa napakalaking impluwensiya ng kapitalismo sa pamamagitan ng mga industriya, komersiyo, at ekonomiya sa ating mga buhay.


        Mukhang lipas na ang mga kritiko ni Karl Marx na patungkol sa ekonomiya. Mukhang sa panahon ngayon, ang kapitalismo ay buhay na buhay pa rin at hindi lang sa larangan ng ekonomiya ito namamalagi. Sa pangaraw-araw na buhay natin, sa ating mga kultural na gawain, napasukan na ito ng kapitalismo. Ang mga tinatawag na culture industry ng mga pangunahinng miyembro ng tanyag na Frankfurt school ay ang mga paraan ng kapitalismo na hubugin ang mga kaisipan ng mga tao na maging uto-uto, sunod-sunuran, mababaw, o kaya hindi nag-iisip. Ang midya ang isang malaking halimbawa kung paano ang isang indibiduwal ay napapailalim sa impluwensya ng kapitalismo at sa huli ay nagiging isang produkto na nito.
         Sa pagsasatuwid ng baluktot na kaisipan na ito dulot ng midya at iba pang paraan ng kapitalism sa panahon ngayon tulad ng radyo, dyaryo, at iba pa, layunin ng mga miyembro ng Frankfurt School na lumikha ng teoryang cultural marxism ay liwanagin ang mga kaisipan ng mga tao na maging isang kritikal na tao. Hindi dapat tayo naniniwala sa kung ano man ang ipalabas sa mga midya. Tayo ay dapat na maging skeptikal sa lahat ng mga bagay dahil kung hindi tayo rin ang magiging mga mekanikal na tao na kontrolado ng mga nakakalason na mga iba't ibang anyo ng kapitalismo, katulad na rin ng tingin ni Marx sa mga mangagawang inaabuso ng mga naghaharing uri sa lipunan.
Posted in | 0 Comments »

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento