Ang Pagusbong Ng Postmodernismo

Linggo, Marso 4, 2012 by Orestes C. Magdaraog III


Entry sa araw ng February 2, 2012

      
       Marahil isa na sa pinakamalawak na kanluraning teoryang kritikal ang postmodernismo. Kung titignan, mukhang isang buong bagong panahon ang ninanais nitong masakop sa pagdidiskurso ng kultura. Isang partikular na tinutuligsa nito ay ang mga bagay na naging kakabit na ng pagsasalarawan na kung ang ano ang moderno. Moderno sa istriktong salita na ito na ang mga nakatatak sa mga isipan ng mga tao at mga tradisyunal na kaalaman na masasabi natin na tanggap na sa lipunan.

      Sa modernong pagdidiskurso, hindi na ito hiwalay sa mga katangian ng siyensya. Bilang produkto ng enlightenment period at scientific revolution, ang modernismo mo ay nangangailangan  ng isang lohikal, eksakto, positibo, at totoo na produkto ng pag-aaral. Dapat ito ay napapatunayan na gamit ang  metodolohiya ng siyensya.
       Kung ipupunto ng may diin, ang modernismo ay umiikot sa isang konkretong porma o istraktura na nilikha mismo ng siyensya upang masabi na ang isang bagay ay hindi isang kathang-isip lamang o isang folk mysticism na mukhang naging isang trauma na sa mga modernista dahil sa kakakupas pa lang na panahon ng pananampalataya (age of faith) noong midival na kasaysayan.

     Sa maikling salita, ang postmodernismo, bilang isang pagaaklas na baguhin ang mga istrukturang ito na nilikha na ng modernong panahon, ay naglalayon na idekontruksyon ang mga porma o istrukturang nakatatak na sa ating lipunan. Napakaradikal na paglaban ang pinapakita ng postmodernong tao dahil mula sa zeyro ay susubukin niyang sirain ang pinakapundasyon na ng istruturka at sikapin na baguhin ito na aayon sa kanyang pananaw.

      Isa ito sa pinakamalaking rebolusyon ng pag-aaral. Ang Postmodernismo ay walang katumbas na kontribusyon para sa mga taong nasa akademiko na sumubok na humiwalay na sa tradisyunal at luma na metodolihiya na ng pag-aaral na kakabit na ng moderno at siyentipikong panahon.

      Dahil dito, maraming mga lugar ng pag-aaral ang maaring subukin dahil halos lahat ay bukas na sa atin imbes na may isang malaking naratibo laman na tinitignan ng ating mga mata.

 
Posted in | 0 Comments »

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento