Ang Laban ng mga Kababaihan At ng mga Kasapi ng Komunidad ng LGBT

Linggo, Marso 4, 2012 by Orestes C. Magdaraog III

Entry sa araw ng February 9, 2012          Sa usaping kultura, hindi maaring mawala sa sakop na ito ang pag-aaral ng seksuwalidad at gender. Dahil sa hindi patas na pagtrato at pagtingin sa mga iba pang kasarian partikular na sa mga kababaihan at ang mga miyembro ng makulay na LGBT community, naging imperatib na sa mga grupong ito na lumikha ng teorya na magsasalba sa kanila sa mga opresyon at diskriminasyong kanilang dinadanas sa isang mundo na mukhang pinaghaharian ng mga kalalakihan.

         Ang patriyarkal na mundo ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga babae ay naisasantabi at ang mga iba pang kasarian na hindi kabilang sa tinatawag na male-female dichotomy at gender differentiation ay napagmamalupitan ng mapangmatang lipunan sa kanilang hindi pagbilang sa tradisyunal na mga kasarian na tinakda ng lipunan at maging ng diyos.         Sa aking pananaw, nararapat lamang na maging senstibo tayo sa pagdidiskurso ng mga ganitong talakayin. Kailangan isaisip na sa usaping gender ay wala dapat na kasarian ang nangingibabaw sa isa. Ang mga babae ay parte na ng lipunan maging ang kasaysayan ay hindi mapagsisinungalingan ang katotohanang ito.   Kaakibat ng lalaki, naging malaking parte ang mga babae sa lipunan. Kaya hindi maitatangi na sila ay gumawa ng hakbang, katulad ng teoryang feminismo, upang sila ay kilalanin at huwag maliitan ng dahil lang sa kanilang mga katangian ng pagkakababae na tinitignan bilang kahinaan ng mga lalaki. Ang mga babae ay kapantay ng lalaki at sa panahon ngayon mukhang napapapatunayan na ito ng mga kababaihan sa iba't-ibang mga larangan.


       Bukod sa mga babae, ang mga miyembro ng mga LGBT society ay ganon din dapat ang maging pagtanaw sa mga kababaihan. Maging sila ay nakakaranas ng diskrimanasyon ng dahil sa hindi pagtangap ng kanilang mga kasarian na labas sa kung dikotomiya ng lalaki at babae. Sila ay mga espesyal na mga tao na nagnanais na makilala rin ng lipunan at hindi turingan na mga salot at kakaiba.

       Wala sa gender kung baga ang pagkatao ng isang tao. Lahat tayo ay pantay-pantay kaya nararapat na bigyan natin ng sapat na respeto ang mga tao kung ano man ang kanyang gender.
Posted in | 0 Comments »

0 (mga) komento:

Mag-post ng isang Komento